Kontakt

Čokoservis s.r.o.

E-mail: e-shop@cokolada-do-fontany.cz
Tel.: 608 226 933

IČ: 24124206
DIČ: CZ24124206
Číslo účtu, platba v Kč: 2700143044/2010 Fio banka, a.s.
Číslo účtu, platba v EUR: 2400544022/8330 Fio banka, a.s., Bratislava

Adresa: Čokoservis s.r.o., Heydukova 896/11, 18000 Praha 8 - je zde pouze sídlo firmy a korespondenční adresa pro listové zásilky, ne balíky. Není zde obchod, ani sklad zboží. Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, spisová značka: C 180749.

Elektro odpad:
Společnost Čokoservis s.r.o. je zapsaná v Seznamu výrobců (dovozců) elektrozařízení vedeném Ministerstvem životního prostředí pod číslem 07942/11-ECZ. Společnost plní povinnost zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu prostřednictvím Rema systému, a.s.
V ceně každého prodávaného elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA Systému.

Odpady z obalů:
Společnost Čokoservis s.r.o. uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. a plní tak své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle §13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech a zapojila se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem F00110742.